Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Regulative krav og lover

PCI DSS? ISO/IEC 27001? EUs Personvernsdirektiv? Vårt team med spesialister innen regulative krav og lovverk hjelper virksomheter med å være i henhold til disse. I tillegg sørger de for å etablere en sikkerhetsstrategi som sørger for at endringene forblir varige.

Det å forbli i henhold til regulative krav handler om mer enn sjekkbokser og rydding før eksterne tilsyn. Ved å etablere et sikkerhetsprogram der regulative krav er en integrert del, vil man øke sannsynligheten for å lykkes og få en sunnere holdning til sikkerhet i virksomheten.

Regulative krav er sjeldent spesifikke i forhold til hvordan en virksomhet bør implementere nødvendige kontroller, systemer og prosedyrer. Det er på dette området våre erfarne sikkerhetsrådgivere kan bidra.

Vårt tverrfaglige team med spesialister hjelper virksomheter med å tilpasse sin sikkerhetsstrategi slik at den tilfredstiller regulative krav.

Andre spesialområder vi leverer tjenester innen er:

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt meg for mer informasjon

Avdelingsleder Governance, Risk & Compliance

Gjermund Vidhammer