Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Managed Detection and Response

For å møte dagens sikkerhetsutfordringer må man se forbi de tradisjonelle operasjonssentrenes kapasiteter. En Managed Detection and Response-tjeneste tilrettelegger for at organisasjoner kan beskytte seg mot moderne cybertrusler.

Ikon Argus sensor

Argus Managed Defence

En majoritet av dagens sikkerhetsbrudd blir fortsatt oppdaget lenge etter at de faktisk oppstod. Med dagens globalisering med mobile bruker, multi-sourcing kontrakter, skytjenester med mer, kan sikkerhetshendelser treffe en fra de mest utenkelige kilder. For å møte denne utfordringen må man planlegge for fremtiden og etablere avanserte løsninger for deteksjon og respons.

Les mer om arrangementet
Ikon threat intelligence

Trusseletterretning

Trusselbildet endres kontinuerlig. For å beskytte seg mot dagens trusler er det avgjørende å ha oppdatert, presis og relevant kunnskap om datakriminelle, deres verktøy og mål. Vårt dedikerte trusseletterretningsteam sikrer at våre sikkerhetsanalytikere til enhver tid har oppdatert og relevante kunnskap om endringer i trusselbildet samt at våre systemer er oppdatert med ferske analyser.

Les mer om arrangementet
Ikon mnemonic incident response team

Hendelseshåndtering

Vårt team av profesjonelle hendelseshåndterere har hjulpet virksomheter i opplæring av egne ansatte samt etablering av ulike CERT for håndtering av sikkerhetshendelser. Gjennom mange års arbeid med digital gransking av sikkerhetshendelser innen ulike kategorier, har vi etablert kapasitet og erfaring til å håndtere selv de mest ressurskrevende sikkerhetshendelser.

Les mer om arrangementet
Logo Device and Log management

Device and Log Management

An alarming number of security breaches are the result of device misconfigurations and poor patch management practices. Combined with the task of managing a staggering amount of logs, IT security teams are being stretched thin. mnemonic’s team of experts can help you ease the burden, stay compliant and get the most out of your investments – 24x7.

Les mer om arrangementet
Ikon kontrollsystem

Avansert trusselbeskyttelse for Industrielle kontrollsystemer (ICS)

Et vellykket dataangrep mot industrielle kontrollsystemer kan få store konsekvenser og vil være alvorlig, ødeleggende og kan i ytterste konsekvens være en trussel mot alle aspekter av helse, miljø og sikkerhet (HMS). Beskyttelse av viktige industrielle kontrollsystemer mot avanserte dataangrep krever sikringstiltak med tilsvarende kvaliteter.

Les mer om arrangementet