Go to content Go to navigation

Seminars

6MAR SEMINAR - STAVANGER

Dagens trusselbilde, brukeratferd og operasjonelle krav krever helt andre tilnærminger til sikkerhet enn for bare få år tilbake. Under dette seminaret får vi besøk av Trend Micro, som vil gi oss innblikk i flere av deres nyeste tilnærminger til endepunkt- og skysikkerhet.

Sola Stand Hotel, Nordsjøvegen - Axel Lundsv. 27, Sola
Read more about the event