Go to content Go to navigation

MSI (mnemonic System Integration)

MSI jobber med kontroller og produkter relatert til cyber-sikkerhet. Vi tar oppgaven på alvor og bruker mye tid på å sette oss inn i kundenes infrastruktur og behov. Vi setter faglig integritet høyt og skal fungere som en konsulentavdeling der fagkompetanse og rollen som en langsiktig "trusted advisor" for kundene er det viktigste. Dette fører til at vi bidrar til å komplettere sikkerhetsarkitekturen med relevante og kostnadseffektive kontroller. 

Vi jobber med alle områder innenfor systemintegrasjon. Fra risikoforståelse og arkitekturinnspill, klassiske installasjon og driftstjenester til komplekse leveranser der vi leverer komponenter med egenutviklede moduler. I tillegg jobber vi med opplæring, gjennomgang av systemer og prosjektstøtte hos våre kunder i Norge og internasjonalt.

MSI består av tre undergrupper:

 

Operations

 

Product architecture and pre-sale

 

Professional services